Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

VALUE BETTING TIPS 7-2-2015
England – Premier League 
 Aston Villa-Chelsea    Draw            1Χ
 Everton-Liverpool   Draw 
QPR-Southampton       Χ 1

 Switzerland – Super League 
 St Gallen-FC Zürich   Draw 

Αντιδράσεις: